Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare generală
Prezentare generală

Societatea pe acţiuni  “Sanfarm-Prim” a fost înfiinţată la sfîrşitul anilor 30 ai secolului trecut, la Soroca cu denumirea Depozitul central de Medicamente. Pentru că Depozitul se afla în subordinea Ministerului Sănătăţii al RSSM, la începutul anilor 40, a fost trecut cu sediul în capitala Moldovei, Chişinău, ca subdiviiune a Direcţiei Principale Farmaceutice a МS al RSSМ, cu denumirea Baza de medicamente

 Destrămarea Uniunii Sovietice şi reformele politice din perioada anilor 1989-1996 şi-au pus amprenta şi asupra domeniului farmaceutic, aducînd modificări repetate atât în structura întreprinderii cât şi asupra obiectivelor acesteia.

Astfel, în anul 1989 Direcţia Principală Farmaceutică a fost reorganizată în Asociaţia de Producere Republicană „Farmacia”,

În anul 1991, în Republica Moldova, pentru prima dată a fost pus în discuţie subiectul privatizării, iar  la 4 iulie 1991 prin Legea nr.627-XII, Parlamentul RM a dat posibilitate cetăţenilor să participle la privatizarea locuinţelor şi a întreprinderilor unde activau.

Ca urmare a privatizării, în anul  1993 Asociaţia de Producere Republicană „Farmacia”a fost reorganizată în Asociaţia „Moldovafarm”, iar ulterior în societate pe acţiuni, fondatorii căreia devin Statul cu 99,11% şi 0,89%  - angajaţii întreprinderii.

Odată cu aceste modificări întreprinderea a trecut la autogestiune, şi deşi se afla în subordinea Ministerului Sănătăţii, directorul general era cel care organiza şi răspundea totalmente pentru activitatea întregii societăţi. Or, în primul rînd, directorul general avea scopul să scoată întreprinderea din greutăţi şi să reuşească să o aducă în ascensiune,

Aşa dar, în anul 1997 Consiliul de administrare al societăţii decide, de comun acord cu Adunarea generală a acţionarilor, schimbarea denumirii în „Basa-Farm”S.A. şi cu deviza „Partenerul Dumneavoastră sigur” devine cunoscută atât în republică cât şi peste hotare. 

În anul 1999 cu mari eforturi, a devenit unul dintre principalii importatori şi distribuitori de medicamente şi produse parafarmaceutice din Moldova.

La sfârşitul anului 2003, din anumite motive, a fost schimbată denumirea în „Sanfarm-Prim” S.A. şi pînă în prezent apare ca o companie modernă şi  un lider de distribuţie pe piaţa farmaceutică din Moldova. 

Indiferent de situaţia economico-politică la diferite etape de dezvoltare din Republica Modova, „SANFARM-PRIM“S.A. a obţinut performanţe ce au plasat compania printre cele mai de succes depozite farmaceutice din ţară. Cu această ocazie, în special pentru organizarea calitativă a asistenţei farmaceutice, „SANFARM-PRIM”S.A. a fost menţionată, în anul 2004, cu diploma Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

Factorul cel mai important în succesul obţinut de întreprindere îl reprezintă abilitatea conducerii de a formula scopuri clare,  raţionale,  acceptabile pentru întreg colectivul.

Depozitul farmaceutic „Sanfarm-Prim” S.A. îşi desfăşoară activitatea pe adresa mun. Chişinău, str. Grenoble 149 A.

Structura organizatorică a „SANFARM-PRIM”S.A. constă din departamente şi servicii.

Cei peste 150 de angajaţi dintre care 50 farmacişti, şi peste 30 de laboranţi-farmacişti, reprezintă un colectiv de muncă omogen, cu orientare pozitivă faţă de muncă

Principalul domeniu de activitate al „SANFARM-PRIM”S.A. îl constituie activitatea farmaceutică, inclusiv importul, păstrarea, distribuirea, realizarea produselor farmaceutice şi parafarmaceutice precum şi prestarea serviciilor informaţionale în domeniul farmaceutic.

Scopul principal este deservirea impecabilă şi satisfacerea deplină a necesităţilor pacienţilor.

Obiectivul principal al „SANFARM-PRIM”S.A. constă în asigurarea întreprinderilor farmaceutice şi instituţiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate, cu produse farmaceutice şi parafarmaceutice de calitate şi la preţuri accesibile.

Întru realizarea de succes a scopului şi obiectivelor „SANFARM-PRIM”S.A. a stabilit cîteva principii şi anume:

 • principiul respectării stricte a legislaţiei în vigoare, în special în domeniul farmaceutic şi protecţiei consumatorului;
 • principiul calităţii maxime a serviciilor prestate; 
 • principiul operativităţii executării serviciilor;
 • principiul responsabilităţii profesionale;
 • prinicpiul înaltei calităţi a produselor supuse realizării;
 • principiul dezvoltării continui a serviciilor farmaceutice.

 

Avînd la bază un scop bine determinat, urmat de obiective şi principii strategice, „SANFARM-PRIM”S.A. stă la dispoziţia cu următoarele:

 • medicamente şi produse parafarmaceutice de calitate, eficiente şi inofensive;
 • medicamente şi produse parafarmaceutice la preturi accesibile şi flexibile;
 • condiţii avantajoase de colaborare cu instituţiile farmaceutice şi medico-sanitare ;
 • livrări rapide de medicamente şi produse parafarmaceutice cu ridicata, pentru farmacii şi instituţii medicale din ţară;
 • livrări de medicamente şi produse parafarmaceutice cu amânuntul pentru persoane fizice în rețeaua de farmacii amplasate în instituţiile medico-sanitare din ţară;
 • prestarea serviciilor informaţionale în domeniul farmaceutic atît către pacienţi, cit şi pentru specialiştii din cadrul instituţiilor farmaceutice şi medico-sanitare din Republică;

 

Actualmente „Sanfarm-Prim” S.A. menţine relaţii comerciale atât cu producători locali cît şi de peste hotare şi oferă pieţei farmaceutice din Moldova peste 2000 de denumiri de produse farmaceutice şi parafarmaceutice. Printre clienţi fideli ai „Sanfarm-Prim ” S.A. se numără circa 1000 de farmacii cu filiale şi toate instituţiile medico-sanitare.

 

Vă mulţumim că aţi ales „SANFARM-PRIM”S.A.

 

Aveţi încredere în partenerul Dvs. sigur!

Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare generală


© 2024 Sanfarm-Prim S.A - depozit farmaceutic
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS
Ultima actualizare a site-ului: 20.05.2012
Total vizitatori unici: 26264   Total ieri: 193   Total azi: 63