Mulțumiri Donatorilor

 

În viața totul e trecător...

Rămânem doar cu ce adunăm în suflet... Emoții, bucurii, amintiri...

 

„SANFARM-PRIM” S.A. este o întreprindere, care a supravețuit în timp oricăror vremuri și conduceri, grație eforturilor întregului colectiv, constituit pe parcursul mai multor ani. Uniți, chiar strâns uniți, am spune, lucrătorii acestei socetăți pe acțiuni niciodată nu au cedat intimidărilor și presiunilor de tot felul venite din afară, ci, din contra, au luptat pentru integritatea întreprinderii, pentru asigurarea corectă, fără nicio discriminare a tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu medicamente de înaltă calitate. „SANFARM-PRIM” a devenit pilonul salvator al autorităților în diferite situații de criză, cum ar fi epidemiile, insuficiența de medicamente. Și uite că veni starea de urgență, o situație cu adevărat inedită pentru țară...

La data de 17.03.2020 Parlamentul Republicii Moldova a instituit prin Hotărârea nr.55 starea de urgenţă pe întreg teritoriul țării pe o perioadă de două luni (17.03.2020-15.05.2020). Pandemia a atacat pe nepregătite, medicii nu cunoșteau exact metoda de tratament, se făcea resimțită lipsa acută de echipamente de protecție în vederea combaterii coronavirusului în termene utile și în siguranță.

Dar, după cum spune zicala populară, prietenul la nevoie se cunoaște; toată lumea a fost receptivă la necesitățile stringente ale sistemului de sănătate, prioritară fiind salvarea celor bolnavi și protejarea lucrătorilor medicali. Așa că, începând cu data de 1 aprilie 2020, ajutoarele umanitare și donațiile au început să parvină într-un șir necontenit la sediul „SANFARM-PRIM” S.A., companie care și de această dată a fost nominalizată a fi colacul de salvare a întregii societăți. Astfel, întreprinderii i-a fost atribuită funcția de Destinatar pentru recepționarea și depozitarea ajutoarelor umanitare și donațiilor (bunuri, echipamente) acordate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inclusiv a echipamentelor achiziționate de CAPCS și destinate prevenirii, controlului și combaterii epidemiei SARS-COV-2 și maladiei COVID-19.

„SANFARM-PRIM” S.A. are un colectiv puternic, răbdător și harnic, iar expunerea la riscuri majore nu ne împiedică să muncim eficient, idiferent de profesie, funcție și ocupație: medici, donatori, directori, farmaciști, juriști, șoferi, hamali, infirmiere și alte persoane de diferite profesii și funcții implicate în vederea combaterii noului virus.

Aprilie 2020 a fost pentru „SANFARM-PRIM” S.A. o lună plină de oaspeți, fie că aceștia aveau calitatea de donatori, fie de Beneficiari dedonații. Au fost primite zilnic echipamentele cu titlu de donație sau ajutor umanitar pentru a facilita lupta împotriva celui mai grav virus din ultimele câteva zeci de ani, pentru a salva vieți omenești.

Donațiile sunt variate, dar extrem de importante pentru sistemul de sănătate în întregime:  măști de protecție, săpun lichid, combinezoane, mănuși, dezinfectanți, toate fiind recepționate la depozitul „SANFARM-PRIM” S.A. și distribuite imediat către instituțiile medico-sanitare publice din țară, conform Dispozițiilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova. S-a muncit intens, rapid, pentru că toți aveau nevoie de echipamente în regim de urgeță, viteza răspândirii virusului devenind tot mai alarmantă.

Mulțumim din suflet tuturor Donatorilor!

Spunem un MARE MULȚUMESC pentru munca asiduă tuturor din sistemul de asistență medicală, pentru nopțile nedormite, pentru grijile asumate, pentru răbdare și asumarea riscurilor în ceea ce ține de protejarea sănătății oamenilor.

Spunem un MARE MULȚUMESC tuturor donatorilor de echipamente și de alte bunuri pentru suportul acordat sistemului de sănătate din Republica Moldova, în special celor ce sunt implicați direct în lupta cu pandemia.

Administrația „SANFARM-PRIM” S.A.

 

INFO DONATORI

În atenția Donatorilor

de ajutoare umanitare și donații

destinate prevenirii și controlului infecției cu COVID-19!

 

1. Orice agent economic, indiferent de tipul de proprietate, asociație, asociație obștească organizație nonguvernamentală, autoritate de stat care dorește să acorde ajutor umanitar sau donație trebuie să coordoneze acțiunile  cu Ministerul Sănătății Muncii și Protecției sociale.

2. Ajutoarele umanitare și donațiile se constituie din echipamente, medicamente, consumabile, dispositive medicale, precum şi din alte bunuri de primă necesitate, destinate prevenirii  și controlului infecției cu COVID-19.

3. Transmiterea propriu-zisă a Bunurilor va fi însoțită de următoarele acte:

În cazul Donatorilor achizitori (asociații obștești, organizații nonguvernamentale):

- Actul privind transmiterea gratuită a bunurilor, conform modelului aici  completat și Anexa acestuia ce reprezintă lista bunurilor materiale donate și coordonat cu Minsiterul;

-  extrasul din Registrul întreprinderilor a donatorului;

- documente ce atestă calitatea produselor (certificat de calitate, certificate sanitar, etc.) și inofensivitatea (în cazul medicamentelor și alte produse).

În cazul donatorilor agenți economici (producători achizitori, importatori) se va adăuga:

- factura fiscală în care vor fi indicate următoarele:

  • denumirea, IDNO și adresa Donatorului,
  • denumirea și adresa Beneficiarului(Cumpărătorului): Ministerul Sănătății, Muncii și protecției Sociale;
  • denumirea, IDNO și adresa Destinatarului ”SANFARM-PRIM”S.A.str. Grenoble 149 A, mun. Chișinău.
  • denumirea bunurilor, cantitatea și prețul de achiziție (în cazul producătorilor direcți prețul de producere);
  • semnătura și ștampila Donatorului.

 

6.  Actele semnate de administratorul donatorului vor avea aplicată ștampila umedă a unității, se vor scana în format pdf color, și se expedia la adresa electronică a Ministerului.

 

7. Doar după obținerea coordonării, Donatorul poate lua legătura cu Depozitul ”SANFARM-PRIM”S.A. pentru transmiterea bunurilor donate.

 

8. ”SANFARM-PRIM”S.A.  efectuează activitățile de recepţionare, păstrare şi distribuire a ajutoarelor umanitare și donațiilor doar în baza coordonării Donatorului cu  Ministerul Sănătății Muncii și  protecției sociale.

 9. Donatorul, pe cheltuiala proprie, transportă Bunurile la depozitul Destinatarului ”SANFARM-PRIM”S.A. la adresa str.Grenoble, 149 A mun. Chișinău.

 

10. Donatorul garantează că Bunurile acordate cu titlu de ajutoare umanitare și donații pentru prevenirea și controlul și combaterea epidemiei infecției cu coronavirusul SARS-coV-2 și maladia COVID-19, sunt calitative, corespund tuturor standardelor naționale și internaționale referitoare la aceste produse și sunt achiziționate conform legislației în vigoare.

 

 

 

INFO BENEFICIARI

 

În atenția BENEFICIARILOR

de ajutoare umanitare și donații

destinate prevenirii și controlului infecției cu COVID-19!

 

1. Beneficiari de ajutoare umanitare, donații de bunuri sunt instituțiile medico-sanitare publice și alți prestatori de servicii medicale implicați în controlul și combaterea epidemiei infecției cu coronavirusul SARS-coV-2 și maladia COVID-19.

 

2. ”SANFARM-PRIM”S.A. va elibera loturile de ajutoare umanitare și donații către Beneficiari în termenul și cantitățile corespunzătoare, în conformitate Dispozițiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției sociale, care stabilește Beneficiarii finali.

3. Eliberarea către Beneficiari a ajutoarelor umanitare/donațiilor se efectuează de la depozitul ”SANFARM-PRIM”S.A. cu adresa mun. Chișinău, str. Grenoble 149 A, pe bază de factură fiscală sau act de predare primire a Bunurilor.

 

4. Conducătorii Beneficiari vor asigura recepționarea ajutorului umanitar/donației în termenul indicat în Dispoziția MSMPS.

5. În cazul delegării unui reprezentant pentru recepționarea ajutorului umanitar/donației, conducătorul instituției medicale va elibera procură pe numele reprezentantului cu indicarea atribuțiilor și numărului dispoziției Ministerului privitor la lotul de ajutor umanitar.  

6. ”SANFARM-PRIM”S.A. NU VA ELIBERA Bunuri ce constituie ajutor umanitar sau donație dacă solicitantul nu va fi inclus în lista Beneficiarilor.

 

 

 

 

Noutăţi şi evenimente
Publicat la: 25.06.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 21.06.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 14.06.2024   
Citeşte mai mult...
Mai multe din Noutăţi şi evenimente


© 2024 Sanfarm-Prim S.A - depozit farmaceutic
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS
Ultima actualizare a site-ului: 20.05.2012
Total vizitatori unici: 26248   Total ieri: 94   Total azi: 47